ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 25  
29 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 25  
30 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 30  
33 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 30  
34 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน