ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 663
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 25  
29 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 25  
30 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 30  
33 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 30  
34 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 34  
36 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 34  
37 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน