ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน