ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน