ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 71.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน