ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 19  
23 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 19  
24 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 27  
29 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.50 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.50 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 34 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 20 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน