ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.99 ทอง 14  
15 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.65 ทอง 15  
16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.32 เงิน 19  
20 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.98 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.99 เงิน 21  
22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.32 เงิน 23  
24 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.98 เงิน 24  
25 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.32 เงิน 26  
27 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.32 เงิน 26  
28 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69.65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.99 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60.32 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 56 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55.99 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 54 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 52.32 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 52.32 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 49.65 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49.33 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 48 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 46.99 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.65 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 44.32 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 34.32 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน