ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 698
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.67 ทอง 22  
25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.67 ทอง 22  
26 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.67 ทอง 22  
27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.67 ทอง 29  
32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.67 ทอง 34  
36 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 39  
41 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.67 ทอง 43  
44 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน