ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 699
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.50 เงิน 15  
17 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67.50 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.23 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.50 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 58 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 58 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 56.25 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 34.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 34.25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 33 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 30.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 29.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน