ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.16 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.16 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.16 ทอง 9  
11 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.83 เงิน 22  
23 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.83 เงิน 25  
26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.16 เงิน 28  
29 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.83 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.16 เงิน 30  
31 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.66 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.66 เงิน 32  
35 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.83 เงิน 38  
39 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.16 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน