ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.30 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.30 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.70 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.30 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.30 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60.70 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60.30 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 57.70 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 56.30 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 55.70 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 55.70 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 55.30 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 54.70 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.30 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.70 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50.30 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 46.70 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 41.30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 34 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  
43 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน