ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.22 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.73 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.18 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.92 ทอง 11  
12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.58 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.53 ทอง 13  
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.24 ทอง 15  
16 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.52 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.82 ทอง 19  
20 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.68 ทอง 20  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.52 ทอง 21  
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.34 ทอง 23  
24 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.24 ทอง 24  
25 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.79 เงิน 25  
26 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.38 เงิน 27  
28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.66 เงิน 29  
30 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.34 เงิน 30  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.55 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.99 เงิน 32  
33 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.72 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.98 เงิน 34  
35 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.91 เงิน 35  
36 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.81 เงิน 36  
37 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.18 เงิน 37  
38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.89 เงิน 38  
39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.19 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.13 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.96 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.93 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน