ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 14  
17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 21  
24 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 21  
25 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 56 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 46 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน