ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.50 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 57.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 57.50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 54.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 52.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.50 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 50.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 49 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 48.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 47.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 46.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 41.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 40.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 39.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 38.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 38.50 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 38 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 34.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 32 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 29.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 29 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 22.50 เข้าร่วม 43  

หมายเหตุ : ลำดับที่ 3 และ 4 คะแนนเท่ากัน พิจารณาลำดับที่ 3 จากข้อสอบฉบับที่ 2 เรื่องการหาร

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน