ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.98 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.98 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.98 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.98 ทอง 13  
14 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.99 ทอง 14  
15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.99 เงิน 17  
18 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.98 เงิน 18  
19 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.99 เงิน 19  
20 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.98 เงิน 20  
21 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.99 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.32 เงิน 22  
23 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.98 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.98 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.98 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.98 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.32 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 54.99 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  
30 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน