ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 22  
29 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 42  
43 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน