ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 99.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.40 เงิน 28  
31 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.40 เงิน 28  
32 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.40 เงิน 28  
33 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.20 เงิน 33  
36 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน