ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.20 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน