ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.34 ทอง 5  
7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.99 ทอง 13  
14 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.99 ทอง 13  
15 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.32 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน