งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพวงแสด 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพวงแสด 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]