งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 2 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 2 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง STEM 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โลกและดาราศาสตร์ 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 1 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 1 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 2 ต.ค. 2561 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]