สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 98 206 139
2 006 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 76 148 94
3 018 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 129 348 210
4 022 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 126 343 196
5 026 โรงเรียนสันกำแพง 127 320 205
6 031 โรงเรียนหอพระ 62 139 96
7 016 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 67 118 89
8 003 โรงเรียนจิตราวิทยา 0 0 0
9 007 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 51 149 67
10 010 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 59 99 76
11 011 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
12 012 โรงเรียนพิงครัตน์ 0 0 0
13 013 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 0 0 0
14 014 โรงเรียนมัธยมจันทร์รวี 0 0 0
15 021 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 1 0 1
16 023 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
17 024 โรงเรียนวิชัยวิทยา 0 0 0
18 027 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
19 030 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 12 39 19
20 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 5 4 4
21 004 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 0 0
22 005 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 78 139 114
23 008 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 10 3
24 019 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 13 20 15
25 002 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 44 82 54
26 017 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 0
27 009 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 0 0 0
28 025 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 0 0
29 015 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 6 3
30 028 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 68 43
รวม 981 2238 1428
3666

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]