สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ยุพราชวิทยาลัย ได้  103  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วัฒโนทัยพายัพ ได้  90  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สันกำแพง ได้  80  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 4  กาวิละวิทยาลัย ได้  52  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 88 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้  46  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้  38  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ดาราวิทยาลัย ได้  35  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เชียงใหม่คริสเตียน ได้  32  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 9  แม่ออนวิทยาลัย ได้  30  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 10  หอพระ ได้  26  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 11  โกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้  25  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้  21  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สารสาสน์วิเทศล้านนา ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เมตตาศึกษา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วชิรวิทย์เชียงใหม่ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ