สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 52 29 21 102
2 วัฒโนทัยพายัพ 43 29 17 89
3 สันกำแพง 27 21 19 67
4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 16 17 12 45
5 กาวิละวิทยาลัย 16 12 12 40
6 ดาราวิทยาลัย 7 7 6 20
7 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 7 4 18
8 แม่ออนวิทยาลัย 7 6 6 19
9 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 6 8 15 29
10 หอพระ 5 5 6 16
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 6 5 15
12 เชียงใหม่คริสเตียน 2 5 9 16
13 สารสาสน์วิเทศล้านนา 2 1 1 4
14 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 0 3
15 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 0 0 1
16 เมตตาศึกษา 0 2 0 2
17 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 0 0 0
18 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 0 0 0 0
รวม 196 157 133 486

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]