กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.40 เงิน 4
5 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.60 เงิน 5
6 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.50 ทองแดง 6
7 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.80 เข้าร่วม 7
8 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.30 เข้าร่วม 8
9 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 54.50 เข้าร่วม 9
10 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 53.10 เข้าร่วม 10
11 สารสาสน์วิเทศล้านนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40.40 เข้าร่วม 11


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 97.85 ทอง ชนะเลิศ
2 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.56 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.25 ทองแดง 4
5 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.73 เข้าร่วม 5
6 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.97 เข้าร่วม 6
7 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.14 เข้าร่วม 7
8 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.06 เข้าร่วม 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 5
6 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 6


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เมตตาศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.33 เงิน 4
5 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.33 เงิน 5
6 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.33 เงิน 5
7 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.67 เงิน 7
8 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.33 เงิน 8
9 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.67 เงิน 4
5 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.33 เงิน 5


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 707
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.66 เงิน ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.25 ทอง 4
5 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.75 ทอง 5
6 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.75 ทอง 6
7 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.60 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 718
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 711
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.33 เงิน 4
5 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.33 เข้าร่วม 5


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 4


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.60 เงิน 5
6 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.60 เงิน 6
7 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 7
8 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.40 ทองแดง 8
9 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 9


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศล้านนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.40 ทอง 4
5 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.20 ทอง 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 6
7 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 7
8 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
9 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 4
5 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 6
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.33 ทองแดง 7
8 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 7 เข้าร่วม 8


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 700
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 4
5 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 4
6 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.75 ทองแดง 6
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.25 ทองแดง 7
8 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.83 ทอง 4
5 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.83 ทอง 4
6 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 6
7 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 6


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.33 ทองแดง 4


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 4
5 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.83 เงิน 5
6 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.66 ทองแดง 6
7 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.66 ทองแดง 7
8 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.50 ทองแดง 8
9 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 713
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.83 ทอง 4
5 เชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.17 ทอง 5
6 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.50 เงิน 6
7 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.66 ทอง 4