แบบฟอร์ม-รายชื่อกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
แบบฟอร์ม-รายชื่อกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561
**หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำเอกสารฉบับนี้** เข้าร่วมประชุมวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สถานที่จัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
Download
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 12:46 น.