งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคารห้องเรียนอาชีพ ชั้น 1 ห้อง ห้องก่อสร้าง 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ไม่ต้องทำบอร์ดสำหรับการนำเสนอ พิจารณาคะแนนจากการทำภารกิจของหุ่นยนต์แทน เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็นห้องก่อสร้าง
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคารห้องเรียนอาชีพ ชั้น 1 ห้อง ห้องก่อสร้าง 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ไม่ต้องทำบอร์ดสำหรับการนำเสนอ พิจารณาคะแนนจากการทำภารกิจของหุ่นยนต์แทน เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็นห้องก่อสร้าง
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคารห้องเรียนอาชีพ ชั้น 1 ห้อง ห้องก่อสร้าง 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00 เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคารห้องเรียนอาชีพ ชั้น 1 ห้อง ห้องก่อสร้าง 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00 เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
-
แจ้งยกเลิกการแข่งขัน
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
แจ้งยกเลิกการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]