งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 (เช้า)หอประชุมเทศบาล1ฝั่งสนามกีฬาแม่สาย (บ่าย)โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ชั้น 2 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 (เช้า)หอประชุมเทศบาล1ฝั่งสนามกีฬาแม่สาย (บ่าย)โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ชั้น 2 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 7 ห้อง เต้นท์ 1 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานจำนวน 6เล่ม/ทีม ภายในวันที่5 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง738 ***ไม่เกิน 9.00 น.***
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น เต้นท์ 1 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานจำนวน 4เล่ม/ทีม ภายในวันที่5 กันยายน 2561 ณ ห้อง728 ***ไม่เกิน 14.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น เต้นท์ 2 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานจำนวน 6เล่ม/ทีม ภายในวันที่5 สิงหาคม 2561 ณ จุดลงทะเบียน ***ไม่เกิน 8.30 น.***
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น เต้นท์ 2 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเล่่มโครงงานจำนวน 6เล่ม/ทีม ในวันแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน ***ไม่เกิน 9.00น.***
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดมหน้าศาลาพระ 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00-16.00 กลุ่มย่อยที่2และ4 แข่งขันในวันที่ 6 ก.ย. 2561 และ กลุ่มย่อยที่ 1และ3 แข่งขันในวันที่ 7 ก.ย. 2561 *** เล่มรายงานส่งในวันแข่งขัน จำนวน 6เล่ม/ทีม***
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคารชั่วคราว ห้องดนตรี 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00-16.00 กลุ่มย่อยที่2และ4 แข่งขันในวันที่ 6 ก.ย. 2561 และ กลุ่มย่อยที่ 1และ3 แข่งขันในวันที่ 7 ก.ย. 2561 *** เล่มรายงานส่งในวันแข่งขัน จำนวน 6เล่ม/ทีม***
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น เต้นท์ 3 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งไฟล์รายงานผลการประดิษฐ์ (นามสกุล pdf) ที่ https://goo.gl/forms/wNsJOrs60BpqwcjB2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ไม่เกิน 16.00น. และเล่มรายงานส่งในวันที่ 5 กันยายน 2561 จำนวน 7เล่ม/ทีม
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น เต้นท์ 3 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเล่มรายงาน จำนวน 5เล่ม/ทีม ในวันที่ 6 กันยายน 2561
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่สาย 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่สาย 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 หอประชุมอำเภอแม่สาย 5 ก.ย. 2561
6 ก.ย. 2561
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]