งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 5 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 5 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 426 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ย้ายจากห้อง conference มาห้อง 426
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 426 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ย้ายจากห้อง conference มาห้อง 426
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม2 ห้อง หอประชุม2 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม2 ห้อง หอประชุม2 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]