งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น -8.45 น. การแต่งกายในการแข่งขัน - ตามรูปแบบการแสดงทางนาฏศิลป์ (รำวงมาตรฐาน)
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น -8.45 น. การแต่งกายในการแข่งขัน - ตามรูปแบบการแสดงทางนาฏศิลป์ (รำวงมาตรฐาน)
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 10.00 - 10.45 น.- ตัวพระ - เสื้อนักเรียน นุ่งโจงกระเบนสีน้ำเงิน คาดเข็มขัดโรงเรียนหรือเข็มขัดเงิน , ทอง ไม่ต้องแต่งหน้า -ตัวนาง - เสื้อนักเรียน โจงกระเบนสีแดง คาดเข็มขัดโรงเรียนหรือเข็มขัดสีเงิน , สีทอง ไม่ต้องแต่งหน้า
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 10.00 - 10.45 น. - ตัวพระ - เสื้อนักเรียน นุ่งโจงกระเบนสีน้ำเงิน คาดเข็มขัดโรงเรียนหรือเข็มขัดเงิน , ทอง ไม่ต้องแต่งหน้า - ตัวนาง - เสื้อนักเรียน โจงกระเบนสีแดง คาดเข็มขัดโรงเรียนหรือเข็มขัดสีเงิน , สีทอง ไม่ต้องแต่งหน้-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]