สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 136 13 4 1 153
2 สามัคคีวิทยาคม 131 14 2 1 147
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 127 13 6 2 146
4 พานพิทยาคม 109 18 8 3 135
5 เทิงวิทยาคม 92 20 5 2 117
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 83 21 5 2 109
7 เชียงของวิทยาคม 70 28 8 5 106
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 69 37 9 6 115
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 69 28 13 8 110
10 แม่จันวิทยาคม 63 31 15 5 109
11 แม่ลาววิทยาคม 60 27 11 11 98
12 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 57 38 16 7 111
13 แม่เจดีย์วิทยาคม 49 23 9 6 81
14 ห้วยสักวิทยาคม 49 15 15 9 79
15 เชียงแสนวิทยาคม 48 21 13 8 82
16 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 43 19 7 9 69
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 43 18 9 8 70
18 เวียงแก่นวิทยาคม 42 23 9 16 74
19 สันติคีรีวิทยาคม 37 9 11 2 57
20 สันติวิทยา 36 29 19 15 84
21 เชียงรายวิทยาคม 36 23 17 8 76
22 บ้านแซววิทยาคม 36 10 7 8 53
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 35 26 14 12 75
24 พญาเม็งราย 35 22 12 9 69
25 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 34 15 15 11 64
26 สามัคคีวิทยาคม 2 32 21 10 2 63
27 ป่าแดดวิทยาคม 31 25 16 9 72
28 แม่สรวยวิทยาคม 30 31 11 11 72
29 สหศาสตร์ศึกษา 30 18 7 9 55
30 ปล้องวิทยาคม 30 16 10 8 56
31 ดอนชัยวิทยาคม 29 30 8 9 67
32 วาวีวิทยาคม 29 20 13 8 62
33 นครวิทยาคม 29 20 11 12 60
34 แม่อ้อวิทยาคม 25 17 8 5 50
35 ไม้ยาวิทยาคม 25 12 11 8 48
36 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 25 9 10 1 44
37 ขุนตาลวิทยาคม 23 20 17 9 60
38 พานพิเศษพิทยา 22 20 17 11 59
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 22 15 15 5 52
40 ศิริมาตย์เทวี 22 6 4 2 32
41 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 21 21 9 3 51
42 เด็กดีพิทยาคม 21 11 8 9 40
43 วัฒนศึกษา 20 10 4 2 34
44 บ้านห้วยไร่สามัคคี 20 7 9 3 36
45 ยางฮอมวิทยาคม 19 10 11 12 40
46 บ้านเทอดไทย 19 5 4 1 28
47 นุชนาถอนุสรณ์ 18 10 10 9 38
48 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 17 14 8 11 39
49 ลูกรักเชียงของ 16 10 7 7 33
50 บุญเรืองวิทยาคม 14 20 11 11 45
51 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 13 17 13 5 43
52 ดอยงามวิทยาคม 13 14 6 6 33
53 ปิยะพรพิทยา 13 9 6 4 28
54 ดรุณราษฎร์วิทยา 12 10 6 3 28
55 คริสเตียนแสงประทีป 11 12 7 6 30
56 เวียงชัยวิทยาคม 11 5 11 12 27
57 จันจว้าวิทยาคม 9 21 12 8 42
58 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 8 9 7 2 24
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 6 5 7 2 18
60 วัดอำมาตย์วิทยา 6 3 7 11 16
61 เวียงชัยพิทยา 6 2 6 4 14
62 กฤษณาทวีวิทย์ 5 8 8 3 21
63 บ้านห้วยผึ้ง 4 7 6 3 17
64 วัดแม่คำวิทยา 4 4 3 4 11
65 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 2 2 3 7
66 พุทธิวงศ์วิทยา 2 0 3 2 5
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 1 2 2 0 5
68 วัดหมื่นพุทธวิทยา 0 0 1 0 1
รวม 2,305 1,069 621 429 4,424