สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 75 37 23 135 136 13 4 1 153
2 สามัคคีวิทยาคม 60 40 26 126 131 14 2 1 147
3 เทิงวิทยาคม 53 27 18 98 95 20 5 2 120
4 พานพิทยาคม 52 49 20 121 115 19 8 3 142
5 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 52 36 21 109 127 13 6 2 146
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 26 30 17 73 88 30 13 8 131
7 แม่ลาววิทยาคม 24 14 19 57 62 27 11 11 100
8 เชียงของวิทยาคม 22 27 19 68 70 28 8 5 106
9 ราชประชานุเคราะห์ 15 21 21 24 66 69 37 9 6 115
10 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 20 28 18 66 57 38 16 7 111
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 20 27 21 68 83 21 5 2 109
12 แม่จันวิทยาคม 19 21 17 57 64 31 15 5 110
13 เชียงแสนวิทยาคม 18 9 16 43 48 21 13 8 82
14 แม่เจดีย์วิทยาคม 17 10 11 38 50 23 9 6 82
15 พญาเม็งราย 16 15 13 44 41 22 12 9 75
16 สันติคีรีวิทยาคม 14 12 6 32 37 9 11 2 57
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13 18 6 37 46 18 9 8 73
18 เวียงแก่นวิทยาคม 13 11 16 40 43 24 9 16 76
19 ป่าแดดวิทยาคม 13 6 8 27 31 25 16 9 72
20 ห้วยสักวิทยาคม 12 7 11 30 54 16 15 9 85
21 นครวิทยาคม 11 6 9 26 29 21 11 12 61
22 พานพิเศษพิทยา 11 6 4 21 26 20 18 11 64
23 ไม้ยาวิทยาคม 11 4 5 20 25 12 11 8 48
24 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 9 14 7 30 44 19 7 9 70
25 แม่สรวยวิทยาคม 9 10 12 31 33 31 11 11 75
26 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 9 9 8 26 24 21 9 3 54
27 ขุนตาลวิทยาคม 9 9 3 21 28 21 17 10 66
28 ดอนชัยวิทยาคม 8 10 11 29 40 32 8 9 80
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 7 8 23 25 9 10 1 44
30 บ้านแซววิทยาคม 8 5 13 26 36 10 7 8 53
31 วัฒนศึกษา 8 3 5 16 20 10 4 2 34
32 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 7 5 9 21 34 15 15 11 64
33 สามัคคีวิทยาคม 2 6 8 10 24 38 22 10 2 70
34 วาวีวิทยาคม 6 8 10 24 29 20 13 8 62
35 นุชนาถอนุสรณ์ 5 8 7 20 18 10 10 9 38
36 ปล้องวิทยาคม 5 6 13 24 31 16 10 8 57
37 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 5 6 7 18 35 26 14 12 75
38 บ้านเทอดไทย 5 5 5 15 21 5 5 1 31
39 สันติวิทยา 4 12 12 28 36 29 19 15 84
40 เชียงรายวิทยาคม 4 8 9 21 36 23 17 8 76
41 เด็กดีพิทยาคม 4 7 11 22 21 11 8 9 40
42 ศิริมาตย์เทวี 4 5 6 15 22 6 4 2 32
43 แม่อ้อวิทยาคม 3 7 7 17 26 17 8 5 51
44 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 5 5 13 23 16 15 5 54
45 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 4 5 12 17 17 13 5 47
46 สหศาสตร์ศึกษา 3 4 3 10 30 18 7 9 55
47 ลูกรักเชียงของ 3 4 3 10 16 10 7 7 33
48 ยางฮอมวิทยาคม 3 3 4 10 20 10 11 12 41
49 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 3 3 9 12 10 6 3 28
50 คริสเตียนแสงประทีป 3 2 3 8 11 12 7 6 30
51 เวียงชัยวิทยาคม 3 2 1 6 13 5 11 12 29
52 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 2 7 2 11 23 14 8 11 45
53 บุญเรืองวิทยาคม 2 6 4 12 14 23 11 11 48
54 ดอยงามวิทยาคม 2 4 2 8 13 14 6 6 33
55 จันจว้าวิทยาคม 2 1 2 5 9 21 12 8 42
56 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 1 3 5 8 8 3 21
57 ปิยะพรพิทยา 1 8 4 13 13 9 6 4 28
58 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 3 1 5 8 9 7 2 24
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 1 3 1 5 6 5 7 2 18
60 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 4 5 9 20 7 9 3 36
61 วัดอำมาตย์วิทยา 0 1 2 3 6 3 7 11 16
62 พุทธิวงศ์วิทยา 0 1 0 1 2 0 3 2 5
63 วัดแม่คำวิทยา 0 0 3 3 4 4 3 4 11
64 เวียงชัยพิทยา 0 0 0 0 6 2 6 4 14
65 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 4 7 6 3 17
66 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0 3 2 2 3 7
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
68 วัดหมื่นพุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 756 678 575 2,009 2,403 1,083 623 430 4,109