สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 75 37 23 135 136 13 4 1 153
2 สามัคคีวิทยาคม 60 40 26 126 131 14 2 1 147
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 52 36 21 109 127 13 6 2 146
4 เทิงวิทยาคม 51 26 18 95 92 20 5 2 117
5 พานพิทยาคม 48 48 18 114 109 18 8 3 135
6 แม่ลาววิทยาคม 23 13 19 55 60 27 11 11 98
7 เชียงของวิทยาคม 22 27 19 68 70 28 8 5 106
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 21 21 24 66 69 37 9 6 115
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 21 19 13 53 69 28 13 8 110
10 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 20 28 18 66 57 38 16 7 111
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 20 27 21 68 83 21 5 2 109
12 แม่จันวิทยาคม 19 20 17 56 63 31 15 5 109
13 เชียงแสนวิทยาคม 18 9 16 43 48 21 13 8 82
14 แม่เจดีย์วิทยาคม 16 10 11 37 49 23 9 6 81
15 สันติคีรีวิทยาคม 14 12 6 32 37 9 11 2 57
16 พญาเม็งราย 13 14 11 38 35 22 12 9 69
17 ป่าแดดวิทยาคม 13 6 8 27 31 25 16 9 72
18 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 17 5 34 43 18 9 8 70
19 เวียงแก่นวิทยาคม 12 11 16 39 42 23 9 16 74
20 นครวิทยาคม 11 6 9 26 29 20 11 12 60
21 ไม้ยาวิทยาคม 11 4 5 20 25 12 11 8 48
22 ห้วยสักวิทยาคม 9 7 9 25 49 15 15 9 79
23 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 8 14 7 29 43 19 7 9 69
24 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 7 8 23 25 9 10 1 44
25 พานพิเศษพิทยา 8 6 3 17 22 20 17 11 59
26 บ้านแซววิทยาคม 8 5 13 26 36 10 7 8 53
27 วัฒนศึกษา 8 3 5 16 20 10 4 2 34
28 แม่สรวยวิทยาคม 7 9 12 28 30 31 11 11 72
29 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 7 5 9 21 34 15 15 11 64
30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 6 9 8 23 21 21 9 3 51
31 วาวีวิทยาคม 6 8 10 24 29 20 13 8 62
32 ขุนตาลวิทยาคม 6 6 2 14 23 20 17 9 60
33 นุชนาถอนุสรณ์ 5 8 7 20 18 10 10 9 38
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 5 6 7 18 35 26 14 12 75
35 สันติวิทยา 4 12 12 28 36 29 19 15 84
36 เชียงรายวิทยาคม 4 8 9 21 36 23 17 8 76
37 เด็กดีพิทยาคม 4 7 11 22 21 11 8 9 40
38 ปล้องวิทยาคม 4 6 13 23 30 16 10 8 56
39 ศิริมาตย์เทวี 4 5 6 15 22 6 4 2 32
40 แม่อ้อวิทยาคม 3 6 7 16 25 17 8 5 50
41 สหศาสตร์ศึกษา 3 4 3 10 30 18 7 9 55
42 ลูกรักเชียงของ 3 4 3 10 16 10 7 7 33
43 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 3 3 9 12 10 6 3 28
44 คริสเตียนแสงประทีป 3 2 3 8 11 12 7 6 30
45 สามัคคีวิทยาคม 2 2 7 9 18 32 21 10 2 63
46 บ้านเทอดไทย 2 5 5 12 19 5 4 1 28
47 บุญเรืองวิทยาคม 2 5 4 11 14 20 11 11 45
48 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 4 5 11 22 15 15 5 52
49 ดอยงามวิทยาคม 2 4 2 8 13 14 6 6 33
50 ยางฮอมวิทยาคม 2 3 4 9 19 10 11 12 40
51 จันจว้าวิทยาคม 2 1 2 5 9 21 12 8 42
52 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 1 3 5 8 8 3 21
53 ปิยะพรพิทยา 1 8 4 13 13 9 6 4 28
54 ดอนชัยวิทยาคม 1 7 9 17 29 30 8 9 67
55 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 1 4 1 6 17 14 8 11 39
56 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 3 1 5 8 9 7 2 24
57 โสภณจริยธรรมวิทยา 1 3 1 5 6 5 7 2 18
58 เวียงชัยวิทยาคม 1 2 1 4 11 5 11 12 27
59 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 4 5 9 20 7 9 3 36
60 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 0 3 5 8 13 17 13 5 43
61 วัดอำมาตย์วิทยา 0 1 2 3 6 3 7 11 16
62 พุทธิวงศ์วิทยา 0 1 0 1 2 0 3 2 5
63 วัดแม่คำวิทยา 0 0 3 3 4 4 3 4 11
64 เวียงชัยพิทยา 0 0 0 0 6 2 6 4 14
65 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 4 7 6 3 17
66 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0 3 2 2 3 7
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
68 วัดหมื่นพุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 700 646 558 1,904 2,305 1,069 621 429 3,995