สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้  136  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 153 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สามัคคีวิทยาคม ได้  131  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 147 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้  127  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พานพิทยาคม ได้  115  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 142 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เทิงวิทยาคม ได้  95  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 6  เม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้  88  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 7  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้  83  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เชียงของวิทยาคม ได้  70  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ราชประชานุเคราะห์ 15 ได้  69  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 10  แม่จันวิทยาคม ได้  64  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 11  แม่ลาววิทยาคม ได้  62  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้  57  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ห้วยสักวิทยาคม ได้  54  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 14  แม่เจดีย์วิทยาคม ได้  50  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เชียงแสนวิทยาคม ได้  48  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  46  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ได้  44  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 18  เวียงแก่นวิทยาคม ได้  43  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 19  พญาเม็งราย ได้  41  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ดอนชัยวิทยาคม ได้  40  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สามัคคีวิทยาคม 2 ได้  38  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สันติคีรีวิทยาคม ได้  37  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สันติวิทยา ได้  36  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เชียงรายวิทยาคม ได้  36  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 25  บ้านแซววิทยาคม ได้  36  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ได้  35  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 27  เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้  34  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 28  แม่สรวยวิทยาคม ได้  33  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ป่าแดดวิทยาคม ได้  31  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 30  ปล้องวิทยาคม ได้  31  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สหศาสตร์ศึกษา ได้  30  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 32  นครวิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 33  วาวีวิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ขุนตาลวิทยาคม ได้  28  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 35  พานพิเศษพิทยา ได้  26  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 36  แม่อ้อวิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ไม้ยาวิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 38  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 39  แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ได้  23  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 42  ศิริมาตย์เทวี ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 43  เด็กดีพิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บ้านเทอดไทย ได้  21  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ยางฮอมวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 46  วัฒนศึกษา ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านห้วยไร่สามัคคี ได้  20  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 48  นุชนาถอนุสรณ์ ได้  18  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 49  วัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 50  ลูกรักเชียงของ ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 51  บุญเรืองวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 52  ดอยงามวิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ปิยะพรพิทยา ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 54  เวียงชัยวิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ดรุณราษฎร์วิทยา ได้  12  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 56  คริสเตียนแสงประทีป ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 57  จันจว้าวิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 58  วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 59  โสภณจริยธรรมวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 60  วัดอำมาตย์วิทยา ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 61  เวียงชัยพิทยา ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 62  กฤษณาทวีวิทย์ ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 63  บ้านห้วยผึ้ง ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 64  วัดแม่คำวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 65  คริสเตียนไพศาลศาสตร์ ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 66  พุทธิวงศ์วิทยา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 67  ชยาภิวัฒน์วิทยา ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 68  วัดหมื่นพุทธวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ