สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 75 37 23 135
2 สามัคคีวิทยาคม 60 40 26 126
3 เทิงวิทยาคม 53 27 18 98
4 พานพิทยาคม 52 49 20 121
5 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 52 36 21 109
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 26 30 17 73
7 แม่ลาววิทยาคม 24 14 19 57
8 เชียงของวิทยาคม 22 27 19 68
9 ราชประชานุเคราะห์ 15 21 21 24 66
10 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 20 28 18 66
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 20 27 21 68
12 แม่จันวิทยาคม 19 21 17 57
13 เชียงแสนวิทยาคม 18 9 16 43
14 แม่เจดีย์วิทยาคม 17 10 11 38
15 พญาเม็งราย 16 15 13 44
16 สันติคีรีวิทยาคม 14 12 6 32
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13 18 6 37
18 เวียงแก่นวิทยาคม 13 11 16 40
19 ป่าแดดวิทยาคม 13 6 8 27
20 ห้วยสักวิทยาคม 12 7 11 30
21 นครวิทยาคม 11 6 9 26
22 พานพิเศษพิทยา 11 6 4 21
23 ไม้ยาวิทยาคม 11 4 5 20
24 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 9 14 7 30
25 แม่สรวยวิทยาคม 9 10 12 31
26 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 9 9 8 26
27 ขุนตาลวิทยาคม 9 9 3 21
28 ดอนชัยวิทยาคม 8 10 11 29
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 7 8 23
30 บ้านแซววิทยาคม 8 5 13 26
31 วัฒนศึกษา 8 3 5 16
32 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 7 5 9 21
33 สามัคคีวิทยาคม 2 6 8 10 24
34 วาวีวิทยาคม 6 8 10 24
35 นุชนาถอนุสรณ์ 5 8 7 20
36 ปล้องวิทยาคม 5 6 13 24
37 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 5 6 7 18
38 บ้านเทอดไทย 5 5 5 15
39 สันติวิทยา 4 12 12 28
40 เชียงรายวิทยาคม 4 8 9 21
41 เด็กดีพิทยาคม 4 7 11 22
42 ศิริมาตย์เทวี 4 5 6 15
43 แม่อ้อวิทยาคม 3 7 7 17
44 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 5 5 13
45 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 4 5 12
46 สหศาสตร์ศึกษา 3 4 3 10
47 ลูกรักเชียงของ 3 4 3 10
48 ยางฮอมวิทยาคม 3 3 4 10
49 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 3 3 9
50 คริสเตียนแสงประทีป 3 2 3 8
51 เวียงชัยวิทยาคม 3 2 1 6
52 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 2 7 2 11
53 บุญเรืองวิทยาคม 2 6 4 12
54 ดอยงามวิทยาคม 2 4 2 8
55 จันจว้าวิทยาคม 2 1 2 5
56 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 1 3
57 ปิยะพรพิทยา 1 8 4 13
58 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 3 1 5
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 1 3 1 5
60 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 4 5 9
61 วัดอำมาตย์วิทยา 0 1 2 3
62 พุทธิวงศ์วิทยา 0 1 0 1
63 วัดแม่คำวิทยา 0 0 3 3
64 เวียงชัยพิทยา 0 0 0 0
65 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0
66 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0 0
68 วัดหมื่นพุทธวิทยา 0 0 0 0
รวม 756 678 575 2,009

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]