ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แจ้งแก้ไขเกณฑ์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (อัพเดท 5 ก.ย. 2561)
แจ้งเกณฑ์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (อัพเดท 4 ก.ย. 2561)
ประกาศเพิ่มเติมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิทยาศาสตร์ (อัพเดท 27 ส.ค. 2561)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 (อัพเดท  23 ส.ค. 2561)
วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 12:29 น.