ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11) ม.1-3 (อัพเดท 30 ส.ค. 61)
เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.ต้น-ม.ปลาย (อัพเดท 30 ส.ค. 61)
ทำนองเสนาะ ม ต้น (อัพเดท 30 ส.ค. 61)
บทคัดลายมือม.ต้นและม.ปลาย (อัพเดท 30 ส.ค. 61)
บทท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย (อัพเดท 30 ส.ค. 61)
หัวข้อการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.ต้น-ม.ปลาย  (อัพเดท 30 ส.ค. 61)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 02:46 น.