ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ศิลปสร้างสรรค์ ม.ต้น ม.ปลาย และวาดภาพลายเส้น ม.ต้น ม.ปลาย (อัพเดท 29 ส.ค. 2561)
แจ้งข้อปฏิบัติดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง หัวข้อการแข่งขันทัศนศิลป์ (อัพเดท 19 ส.ค. 2561)
แจ้งเกณฑ์การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง (อัพเดท 19 ส.ค. 2561)
วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 11:56 น.