ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์ขั้นสูง ม.ต้น ม.ปลาย (อัพเดท 4 ก.ย. 61)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ม.ต้น ม.ปลาย (อัพเดท 3 ก.ย. 61)
แจ้งขอยกเลิกการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ผสม ม.ต้น ม.ปลาย (อัพเดท 2 ก.ย. 61)
แจ้งแก้ไขห้องออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ต้น เป็นห้อง 621, 625 (อัพเดท 31 ส.ค. 61)
แจ้งแก้ไขห้องออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ปลาย เป็นห้อง 601, 603  (อัพเดท 31 ส.ค. 61)
แจ้งแก้ไขห้อง web applications  เป็นห้อง 622  (อัพเดท 31 ส.ค. 61)
แจ้งแก้ไขห้อง ตัดต่อภาพยนตร์ เป็นห้อง 623 , 621  (อัพเดท 31 ส.ค. 61)
แจ้งแก้ไขวันที่การแข่งขัน web application ม.4-6 วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 9.00-14.00 น. (อัพเดท 29 ส.ค. 61)
แจ้งรายละเอียดการแข่งขัน infographic โครงงาน 2D Comics ตัดต่อภาพยนตร์ (อัพเดท 21 ส.ค. 2561)
แจ้งหัวข้อการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์แต่ละหัวข้อในช่องหมายเหตุ (อัพเดท 17 ส.ค. 2561)
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย (อัพเดท 17 ส.ค. 2561)


กอท.
แจ้งรายละเอียดการส่งรูปเล่มรายงานการแข่งขันโครงงานอาชีพ (อัพเดท 28 ส.ค. 2561)
แจ้งข้อตกลงการแข่งขันกลุ่มคหกรรม (อัพเดท 20 ส.ค. 2561)
วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 12:11 น.