ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
5 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
8 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 88 ทอง 4  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
10 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
11 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 81 ทอง 5  
13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 81 ทอง 6  
14 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 78 เงิน 7  
16 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน