สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 นายระวีศักดิ์ ช่างเย็บ 19.3109596,97.9657202,16 0875697177
2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]