งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 336 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 336 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 335 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 335 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 334 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 334 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 332 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 332 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 338 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 338 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 3 เจ้าฟ้าอุปถัมภ์ ชั้น 3 ห้อง 338 21 ก.ย. 2561 หลังแข่งมารยาทไทย ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]