งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นายประสิทธิ์ คำเติ๊ก 086 - 1985948
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นายธนาชัย แก้วไทรหงวน 086 - 1850910
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นายเอกรุ่ง จันเดียว 081 - 7467066
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นายเอกรุ่ง จันเดียว 081 - 7467066
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อนเตือนเพื่อน 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นายปพนสรรค์ โสภา 098 - 4565349
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อนเตือนเพื่อน 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นายปพนสรรค์ โสภา 098 - 4565349


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]