สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 0 0 0
2 013 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 103 194 133
3 003 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 0 0
4 011 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 56 125 89
5 004 โรงเรียนปายวิทยาคาร 0 0 0
6 012 โรงเรียนปายวิทยาคาร 87 172 120
7 008 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 0 0 0
8 009 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 132 327 195
9 002 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0
10 005 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 0 0 0
11 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 31 61 46
12 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0
13 010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 41 95 63
14 007 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 0 0
15 016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 62 132 87
16 015 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 70 128 92
รวม 582 1234 825
2059

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]