สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้  96  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ขุนยวมวิทยา ได้  83  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 98 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ปายวิทยาคาร ได้  66  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้  47  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ได้  40  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ได้  30  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ราชประชานุเคราะห์ 34 ได้  22  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ราชประชานุเคราะห์ 22 ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ