สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 56 29 24 109
2 ขุนยวมวิทยา 46 27 9 82
3 ปายวิทยาคาร 27 25 17 69
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 14 13 15 42
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 10 11 18 39
6 ราชประชานุเคราะห์ 34 9 6 4 19
7 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 8 6 12 26
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 5 5 10
รวม 170 122 104 396

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]