งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร2 ชั้น ชั้น 2,3 ห้อง ห้อง 231,232,222 23 ส.ค. 2561 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 233,234,235 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 323 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 325 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 311 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อาคาร3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 313 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 214 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 314 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศาลา109 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศาลา109 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 23 ส.ค. 2561 09.00-1ุ6.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 23 ส.ค. 2561 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 23 ส.ค. 2561 08.00-1ุ6.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]