งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 7 ห้อง ห้อง To Be Number One 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน หอประชุมศรีเพชรพิกุล 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 24 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 เป็นต้นไป
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 24 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
11.00 เป็นต้นไป
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ญี่ปุ่น 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ญี่ปุ่น 24 ส.ค. 2561 10.00 เป็นต้นไป
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์จีน 24 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
10.00 เป็นต้นไป
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ญี่ปุ่น 24 ส.ค. 2561 11.00 เป็นต้นไป
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์จีน 24 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ญี่ปุ่น 24 ส.ค. 2561 12.00 เป็นต้นไป
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6309 24 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6309 24 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 เป็นต้นไป
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน หอประชุมศรีเพชรพิกุล 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน หอประชุมศรีเพชรพิกุล 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]