แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปัว 125 104 85.95% 12 9.92% 4 3.31% 1 0.83% 121
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 127 96 76.8% 18 14.4% 9 7.2% 2 1.6% 125
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 79 52 68.42% 14 18.42% 9 11.84% 1 1.32% 76
4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 80 43 55.84% 19 24.68% 10 12.99% 5 6.49% 77
5 โรงเรียนบ่อเกลือ 75 37 50% 18 24.32% 10 13.51% 9 12.16% 74
6 โรงเรียนทุ่งช้าง 55 35 63.64% 10 18.18% 7 12.73% 3 5.45% 55
7 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 48 26 56.52% 7 15.22% 11 23.91% 2 4.35% 46
8 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 35 26 74.29% 6 17.14% 2 5.71% 1 2.86% 35
9 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 44 19 43.18% 11 25% 9 20.45% 5 11.36% 44
10 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 36 17 47.22% 5 13.89% 10 27.78% 4 11.11% 36
11 โรงเรียนเมืองแงง 29 14 53.85% 9 34.62% 1 3.85% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 38 13 38.24% 12 35.29% 8 23.53% 1 2.94% 34
13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 18 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
14 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 47 11 25.58% 17 39.53% 10 23.26% 5 11.63% 43
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]