สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทุ่งช้าง 55 123 91
2 003 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 127 281 199
3 005 โรงเรียนบ่อเกลือ 75 140 105
4 006 โรงเรียนปัว 125 310 193
5 007 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 48 85 66
6 008 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 80 143 113
7 009 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 44 72 57
8 012 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 36 63 46
9 013 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 47 64 55
10 014 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 18 27 23
11 001 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 79 149 105
12 011 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 38 72 55
13 010 โรงเรียนเมืองแงง 29 40 36
14 002 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 35 64 49
รวม 836 1633 1193
2826

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]